Dziwulski, J. (2018). Wpływ poziomu i jakości wiedzy pracowników na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji usługowej na wybranym przykładzie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 7–18. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.1