Oliński, M., & Szamrowski, P. (2018). Wykorzystanie Twittera w działalności organizacji pożytku publicznego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 155–172. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.14