Ozimek, I. (2018). Ochrona konsumentów na wybranych rynkach usług w świetle regulacji prawnych i możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 173–186. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.15