Paluszak, G., & Wiśniewska-Paluszak, J. (2018). Hipoteza efektywnego rynku versus analiza techniczna rynku finansowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 187–198. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.16