Pawlonka, T., & Bereżnicka, J. (2018). Zarządzanie oparte na wartości - filozofia i wyzwanie w zarządzaniu finansami współczesnego przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 199–210. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.17