Pawłowski, M. (2018). Modele dyskryminacyjne w ocenie ryzyka upadłości emitentA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 211–222. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.18