Siedlecka, A., & Kuszneruk, M. (2018). Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności w opinii kierowników gospodarstw domowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 223–236. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.19