Siemieniuk, N., Siemieniuk, Łukasz, & Siemieniuk, T. (2018). Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 237–247. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.20