Strzębicki, D. (2018). Rola postów facebookowych w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 262–271. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.22