Wasilewski, M., & Bischoff, A. (2018). Współpraca w zakresie wymiany informacji podatkowej między Polską a krajami UE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 286–301. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.24