Nowacki, R. (2018). Percepcja reklamy artykułów żywnościowych i jej znaczenie w procesach decyzyjnych konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 143–154. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.13