Augustyn, A., Anders-Morawska, J., & Hereźniak, M. (2018). Inteligentne zarządzanie dziedzictwem kulturowym w procesie budowania marek miast. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (20(69), 20–36. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.26