Grębowiec, M. (2018). Rola współczesnych innowacji sektora owoców i warzyw w procesie postrzegania i podejmowania decyzji nabywczych przez konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (20(69), 60–71. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.29