Matracka, P., & Wicka, A. (2018). Znaczenie sposobu ustalania sumy ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem poprzez ubezpieczenie (studium przypadku). Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (20(69), 98–111. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.32