Mazurkiewicz-Pizło, A., & Pizło, W. (2018). Tajemniczy klient jako metoda badawcza – wybrane problemy. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (20(69), 112–126. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.33