Milewska, A. (2018). CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH JAKO PODMIOT RACJONALIZUJĄCY KOSZTY W ORGANIZACJI – SKALA I ZAKRES DZIAŁANIA W POLSCE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (20(69), 127–135. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.34