Raczkowska, M., & Gruziel, K. (2018). Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej w relacji miasto-wieś. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (20(69), 172–185. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.20.69.38