Wiśniewska, M. (2020). Znaczenie rozwiązań opartych na technologii blockchain w biznesie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 266–278. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.43