Kowalska, I., Jurewicz, D., & Legutko, M. (2019). Skutki finansowe władztwa podatkowego gmin. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (21(70), 118–131. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.21.70.10