Błach, J., & Wieczorek-Kosmala, M. (2019). Przesłanki działań odpowiedzialnych społecznie w kontekście czynników kreacji wartości przedsiębiorstwa: wyniki badań . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (22(71), 38–49. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.24