Kozak, S., & Wierzbowska, A. (2019). Efektywność banków a koncentracja sektora bankowego w krajach EŚW. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (22(71), 77–89. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.27