Krawiec, W. (2019). Czynniki motywujące i demotywujące menedżerów instytucji kultury w obszarze budowania marki miasta Łodzi – wyniki badań. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (22(71), 90–105. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.28