Cyburt, A., & Gałecka, A. (2020). Rola nadwyżki operacyjnej w budowaniu stabilności finansowej i potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 17–32. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.2