Mazurkiewicz, K. (2020). Core & More - koncepcja inteligentnej sprawozdawczości informacji korporacyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (24(73), 104–113. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.31