(1)
Pawlonka, T.; Sypniewski, P. Behawioralne Anomalie Sezonowe Na giełdzie – Weryfikacja Kalendarzowego Efektu Stycznia Na GPW W Warszawie. pefim 2023, 97-109.