(1)
Misztal, P. Komunikacja Banku Centralnego Jako Determinanta wiarygodności I skuteczności Polityki pieniężnej Na przykładzie Europejskiego Banku Centralnego. pefim 2023, 85-96.