(1)
Juszczyk, S.; Bartosiak, W.; Juszczyk, J.; Konieczny, R.; Palimonka, B. Zakres I Skutki Finansowe Wprowadzenia MSSF 9 W Banku Komercyjnym. pefim 2023, 47-59.