(1)
Bernardelli, M.; Próchniak, M. Porównanie Sektora Finansowego I wyników Makroekonomicznych Na Podstawie Analizy punktów Zwrotnych. pefim 2023, 5-19.