(1)
Krasowicz, S. Regionalne zróżnicowanie Polskiego Rolnictwa a możliwości wdrażania Polityk wspólnotowych. pefim 2009, 21-31.