(1)
Kutkowska, B. Regionalne zróżnicowanie Wykorzystania instrumentów Wsparcia Rolnictwa I obszarów Wiejskich Z uwzględnieniem Ich zrównoważonego Rozwoju. pefim 2009, 33-46.