(1)
Stanny, M. Zróżnicowanie Poziomu Rozwoju obszarów Wiejskich W Polsce a Problem Realizacji Polityki spójności. pefim 2009, 47-56.