(1)
Rowiński, J. Program Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013 („PROW-2013”). pefim 2009, 57-72.