(1)
Pavlíková, G. Polityka Regionalna a rozwój Wsi W Republice Czeskiej W kontekście Integracji Europejskiej. pefim 2009, 73-87.