(1)
Satoła, Łukasz; Żmija, J. Wykorzystanie instrumentów Polityki Regionalnej Unii Europejskiej W Jednostkach samorządu Terytorialnego. pefim 2009, 91-101.