(1)
Heller, J. Inwestycje Jako Instrument Polityki Regionalnej. pefim 2009, 103-118.