(1)
Kałuża, H. Obszary Problemowe W Polityce Regionalnej UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. pefim 2009, 119-128.