(1)
Walenia, A. Wybrane Czynniki warunkujące wdrażanie Polityki spójności Unii Europejskiej W Regionie Podkarpacia. pefim 2009, 199-212.