(1)
Cebulak, J. Znaczenie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego We wdraĊĵaniu Polityki Regionalnej Podkarpacia W Procesie Integracji Europejskiej. pefim 2009, 213-225.