(1)
Sołoma, A. Banki W Roli multiplikatorów Rozwoju najuboższych regionów Unii Europejskiej. Niektóre Konstatacje Z Badań W Regionie warmińsko-Mazurskim. pefim 2009, 227-238.