(1)
Adamowicz, M.; Smarzewska, A. Model Oraz Mierniki trwałego I zrównoważonego Rozwoju obszarów Wiejskich W ujęciu Lokalnym. pefim 2009, 251-269.