(1)
Krukowski, A. Rola Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej W Rozwoju klastrów W Polsce Wschodniej. pefim 2009, 293-305.