(1)
Kierepka, M. Unijne Wsparcie konkurencyjności Gospodarki Rolno-żywnościowej W województwie Lubelskim W Latach 2002-2006. pefim 2010, 151-159.