(1)
Drejerska, N. Dochody I Wydatki Publiczne Jako Elementy Polityki Rozwoju Regionalnego W Polsce. pefim 2010, 27-34.