(1)
Rakowska, J.; Wojewódzka, A. Strategie Rozwoju powiatów Oraz Fundusze Strukturalne UE Jako Instrumenty Kreowania ładu Przestrzennego. pefim 2010, 35-41.