(1)
Walenia, A. Charakterystyka układu Instytucjonalnego Podkarpacia Odpowiedzialnego Za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Dla województwa Podkarpackiego Na Lata 2007–2013. pefim 2010, 50-64.