(1)
Wróblewska, E. Inwestycje Lokalne Jako Instrument Rozwoju społeczno-Gospodarczego, Na przykładzie Gminy Ryki. pefim 2010, 65-75.