(1)
Sarnowski, J. Uwarunkowania Reformy finansów Publicznych W Polsce. pefim 2010, 88-99.