(1)
Borowik, M.; Waściński, T. Zastosowanie Systemu Kontroli zarządczej W Jednostkach Policji. pefim 2010, 119-131.