(1)
Henryk, W.; Janusz, T. Finansowe Formy Wspierania MSP W Polsce Na przykładzie Banku PKO BP. pefim 2010, 165-172.