(1)
Gralak, K. Instrumenty Finansowania Lokalnych projektów Rewitalizacyjnych. pefim 2010, 9-17.